തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി; വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈകിട്ട് 4 ന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കും: സുരേഷ് ഗോപി

ഇത് പക്ഷെ തന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമല്ലെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു