കണ്ണൂരില്‍ പശുക്കളിലെ പേ വിഷബാധയില്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രത;വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്കും വാക്സിന്‍ പരിഗണയിൽ

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ പശുക്കളിലെ പേ വിഷബാധയില്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രതയെന്ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വെറ്റിനറി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എസ് ജെ ലേഖ.

പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തില്‍ ആശങ്ക; വാക്സീന്റെ ഒരു ബാച്ച്‌ വിതരണം നിര്‍ത്തി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ നായകളില്‍ നിന്നുള്ള കടിയേല്‍ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തില്‍ ആശങ്ക ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍