എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പിൽ ഫൊറൻസിക്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം

കോഴിക്കോട്: എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പു കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ്, ഫൊറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല