റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ആയുധ സംവിധാന പ്രദർശനത്തിൽ ലോകം വിസ്മയിച്ചു

single-img
26 January 2023

ഇന്ത്യ ഇന്ന് അതിന്റെ 74-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ കർത്തവ്യ പാത ഹൈടെക് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കവചിതരായ സായുധ സേനയുടെ വീര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ 105 എംഎം ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡ് ഗൺസ്, എംബിടി അർജുൻ, നാഗ് ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ, ആകാശ് വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള 21 തോക്ക് സല്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ മാരകതയും കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും തദ്ദേശീയ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.