ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത്: ഇറക്കുമതി നിര്‍ത്തി പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി നിര്‍മ്മിക്കും: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

2020 അവസാനത്തോടെ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത നാല് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തീരുമാനം പൂര്‍ണമായും നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം.