എന്റെ നിറത്തിലും ചർമത്തിലും ഞാന്‍ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്: നിമിഷ സജയൻ

ഷോർട്സ് ഇട്ടാൽ വിമർശിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നായിരുന്നു നിമിഷയുടെ മറുപടി.