പുടിൻ കൊല്ലപ്പെടും; സെലൻസ്‌കിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം

single-img
27 February 2023

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അവകാശവാദവുമായി ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി. ‘വർഷം’ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഉക്രേനിയൻ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ ആന്തരിക വൃത്തത്താൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴുള്ള പുടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുർബലതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സഹായിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും സെലെൻസ്‌കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“റഷ്യയിൽ പുടിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ദുർബലത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ മാംസഭോജികൾ മാംസഭുക്കിനെ ഭക്ഷിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു കാരണം ആവശ്യമാണ്. സെലൻസ്കിയുടെ വാക്കുകൾ അവർ ഓർക്കും… അവർ ഓർക്കും. കൊലയാളിയെ കൊല്ലാൻ അവർ കാരണം കണ്ടെത്തും.” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും പിന്തുണയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഉക്രൈൻ അയൽരാജ്യമായ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം നിർത്തുകയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.