റഷ്യയെ ഭീകര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം; അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളോട് സെലൻസ്‌കി

അമേരിക്കൻ ജനതയും, അവിടെയുള്ള സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യുക്രെയ്‌ന് നൽകുന്ന പിന്തുണയെ സെലൻസ്‌ക്കി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു

റഷ്യയുടെ യുദ്ധായുധങ്ങള്‍ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യരുത്; റഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരബന്ധവും അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളോട് സെലന്‍സ്‌കി

അധിനിവേശക്കാര്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂറോ വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അടയ്ക്കുക