അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; രാജസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര

single-img
1 March 2023

ഈ വരുന്ന മാർച്ച് എട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും രാജസ്ഥാൻ റോഡ്‌വേസ് ബസുകളിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യും. ഓർഡിനറിയും ഫാസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജസ്ഥാൻ റോഡ്‌വേസ് ബസുകളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും.

ഈ ദിനത്തിൽ ഏകദേശം 8.50 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും രാജസ്ഥാൻ റോഡ്‌വേയ്‌സ് ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 7.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണക്കാക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. നിർദേശത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് അംഗീകാരം നൽകി.

സാധാരണ രാജസ്ഥാൻ റോഡ്‌വേയ്‌സ് ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഇളവ് 50 ശതമാനമായി ഉയർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശവും ഗെഹ്‌ലോട്ട് അംഗീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ 30 ശതമാനമാണ് ഇളവ്. വർധിപ്പിച്ച ഇളവ് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കും. ഈ നീക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏകദേശം 3.50 കോടി രൂപയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കും.