വാഹനങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തി പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് പോലീസ്

ഇത്തരത്തില്‍ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരെ വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇരുത്തുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ വീഴ്‍ചയായി കണക്കാക്കും.

പച്ച നിറത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബോർഡ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകം

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദേശവും പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.