എൻആർസി നടപ്പാക്കില്ല; നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പത്താമത്തെ സംസ്ഥാനമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

അതേസമയം ജഗന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് അനുകൂലമായാണ് പാർലമെന്റിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.