ഖാര്‍കിവ് മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചു യുക്രൈന്‍; പിന്മാറ്റം ആരംഭിച്ചു റഷ്യ

റഷ്യ പിടിച്ചടക്കിയ ഖാര്‍കിവ് മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി യുക്രൈന്‍. മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം പൂര്‍ണമായും തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി യുക്രൈന്‍ അവകാശപ്പെട്ടതായി ദി ഗാര്‍ഡിയന്‍

സപോറിഷിയ ആണവനിലയത്തിന് സമീപം മിസൈല്‍ ആക്രമണം; പരിഭ്രാന്തിയിൽ റഷ്യ

കീവ്: () സപോറിഷിയ ആണവനിലയത്തിന് സമീപം മിസൈല്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ റഷ്യയുടെ പരിഭ്രാന്തി ഇരട്ടിച്ചു. റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആണവനിലയത്തിന് മേലുള്ള സമ്മര്‍ദം