അമേഠിയിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തോൽവി കോൺഗ്രസിനെഇപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നു: സ്‍മൃതി ഇറാനി

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാവണം നേതൃത്വം. ഞങ്ങൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവരും സഹകരണ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നവരുമാണ്