രേഷ്മയുടെ കുടുംബം പാതി കോണ്‍ഗ്രസും പാതി സംഘിയുമായാണ് നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്നത് : കാരായി രാജന്‍

ഭര്‍ത്താവാശാന്‍ നാട്ടിലെത്തിയാല്‍ മൂത്ത സംഘിയും നാമജപ ജാഥക്കാരനും. കടുത്ത ഹിന്ദു ഭ്രാന്തിന്റെ വിഷം തുപ്പുന്ന ഭര്‍ത്താവ് ചുമതലക്കാരനെയും അന്നാട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്ല