മുനിസിപ്പാലിറ്റി നികുതിയും വ്യക്തിഗത മദ്യ ലൈസൻസ് ഫീസും ഒഴിവാക്കി ദുബായ്

യുഎഇയിൽ നിയമപരമായി മദ്യപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 21 വയസും മുസ്ലീം അല്ലാത്തവരുമായിരിക്കണം, കൂടാതെ പാനീയങ്ങൾ സ്വകാര്യമായോ ലൈസൻസുള്ള

ദീപാവലി; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റത് 729 കോടിയുടെ മദ്യം

പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ശരിയായ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഗവർണർ ജനിച്ച യുപിയിൽ ആകെ ടാക്സ് വരുമാനത്തിന്റെ 21% വരുന്നത് മദ്യ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും; കേരളത്തിൽ അത് 4% മാത്രം

2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 31,500 കോടി രൂപ എക്സൈസ് വരുമാനമായി യുപിക്ക് ലഭിച്ചു - നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 22%.

Page 2 of 2 1 2