ഗാന്ധിയെയും നെഹ്റുവിനയും ഉപേക്ഷിച്ച കോൺഗ്രസിന് കള്ളക്കടത്തുകാരി പറയുന്നതാണ് വേദവാക്യം: ഇപി ജയരാജൻ

സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കി വികസന - ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർക്കാർ കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് അതിന് ഓശാന