‘സിങ്കം 2’വിന്റെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’

ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ കൂടിയാണ് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും 10 കോടി നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായി മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്

തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഡബ്ബ് ചെയ്യാത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയുമധികം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും കളക്ഷനും ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ

ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മാത്രം 4.53 കോടി രൂപ; മികച്ച കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി തൃഷ ചിത്രം ‘ദി റോഡ്’

ഭയാനകമായ റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അപകടകരമായ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ് തൃഷ. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ