കഠിന കഠോരമീ അണ്ഡകടാഹം’ ബേസിലിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ രസകരമായ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ

നവാഗതനായ മുഹഷിന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബേസില്‍ ജോസഫിന്റെ പുതിയ ചിത്രം തുടങ്ങി. “കഠിന കഠോരമീ അണ്ഡകടാഹം” എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്.

കല്യാണ വേഷത്തിൽ ബേസിലും ദര്‍ശനയും;ബേസില്‍ ജോസഫ് , ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ ദീപാവലിക്കെത്തും

ബേസില്‍ ജോസഫ് , ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’ റിലാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.