ദി കേരളാ സ്റ്റോറി സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലണം: എൻസിപി എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര അവാദ്

single-img
9 May 2023

വ്യാജ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാദമായി മാറിയ ചിത്രം ദി കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര അവാദ്. ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലണം. ചിത്രം കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയുടെ പേരിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി. മൂന്നു പേരുടെ മാത്രമുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്ക് 32,000 ആക്കി പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചു. ഈ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റണമെന്നും എൻസിപി എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.