അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം; ഡൽഹിയിലെ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളിൽ ആന്റി സ്മോഗ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

single-img
7 November 2022

ഡൽഹിയിലെ മോശമായ വായുവിന്റെ നിലവാരം കണക്കിലെടുത്ത് നിർമ്മാണ, പൊളിക്കൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആന്റി സ്മോഗ് ഗണ്ണുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ എയർ ക്വാളിറ്റി പാനൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കാറ്റ് ബ്രോക്കർമാരുടെ ഉപയോഗം, പൊടി തടസ്സം സ്‌ക്രീനുകൾ, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മൂടുക, സൈറ്റുകളിൽ കവർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റ് നടപടികളും എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ സൈറ്റുകൾ ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലെ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാനവും സ്ഥിരവുമായ ഉറവിടമാണെന്ന് പാനൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. “5,000 മുതൽ 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള മൊത്തം നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ആന്റി-സ്മോഗ് തോക്കെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. 10,001 മുതൽ 15,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ പ്രദേശത്തിന് രണ്ട് ആന്റി-സ്മോഗ് തോക്കുകൾ.”- പാനൽ പറഞ്ഞു.

“15,001 മുതൽ 20,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക്, കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആന്റി-സ്മോഗ് തോക്കുകളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. 20,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ആന്റി-സ്മോഗ് തോക്കുകൾ വിന്യസിക്കണം,” CAQM-ന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എൻസിആറിലെ മലിനീകരണ ബോർഡുകളോടും ഡൽഹി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതിയോടും ഈ സൈറ്റുകളിൽ ആൻറി സ്മോഗ് തോക്കുകളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.