9 നഗരങ്ങളിലെ 5 ബാങ്കുകൾ കൂടി ഇ-റുപേ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ നടപ്പാക്കും: റിസർവ് ബാങ്ക്

single-img
8 February 2023

റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇ-രൂപയിൽ പൈലറ്റായി അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ കൂടി ചേരുമെന്നും പദ്ധതി ഒമ്പത് അധിക നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലെ എട്ട് ബാങ്കുകളുമായി ഡിസംബർ ആദ്യം റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇ-രൂപ പൈലറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ റിസർവ് ബാങ്ക്, അത് കൊണ്ട് തിരക്കുകൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാവധാനവും സ്ഥിരവുമായ ദത്തെടുക്കലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. റീട്ടെയിൽ CBDC ഇപ്പോൾ 50,000 ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, അവരിൽ 5,000 പേർ വ്യാപാരികളാണ്. അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലായി എട്ട് ബാങ്കുകൾ ക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ടി റാബി ശങ്കർ ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റമറി പോസ്റ്റ് പോളിസി പ്രസ്സറിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെയുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ദത്തെടുക്കൽ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് സേവനം ലഭ്യമായ നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം നിലവിലെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പതായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ കൂടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ഉടൻ ചേർക്കുമെന്ന് ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

“ഇതിനെക്കുറിച്ചും ശരിയാകാനുള്ള അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രക്രിയ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ. എന്നാൽ പ്രക്രിയ ക്രമേണയും സാവധാനത്തിലും നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തിടുക്കമില്ല.

ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യാപാരികളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സാവധാനം കടന്നുപോകും, ​​കാരണം സാധ്യമായ ആഘാതവും ആ ആഘാതവും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,” ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ പറഞ്ഞു.