കൊല്‍ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തില്‍ ജറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ എന്‍.എസ്.സി.ബി. രാജ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുകയായിരുന്ന റണ്‍വേയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച ജെറ്റ് എയര്‍വേസ് വിമാനത്തിന്റെ