പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും വേണ്ട: കൂട്ടിയ ബസ് ചാർജ് നിരക്ക് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

ചാർജ് വർദ്ധന പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്...

ഓട്ടോ ടാക്‌സി നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു; ഓട്ടോയ്ക്ക് 20, ടാക്‌സി 150 ആയി മിനിമം ചാര്‍ജ്ജ് ഉയര്‍ത്തി

സംസ്ഥാനത്തെ ഓട്ടോ ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഓട്ടോയുടെ മിനിമം നിരക്ക് 20 രൂപയും ടാക്‌സി മിനിമം നിരക്ക് 150 രൂപയുമായി