കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം; ഇന്ത്യയിലെ 17 ലക്ഷം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്ത് യൂ ട്യൂബ്

single-img
29 November 2022

കമ്പനി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത 17 ലക്ഷത്തിലധികം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യൂ ട്യൂബ് അറിയിച്ചു.

“2022 ജൂലായ് മുതൽ സെപ്തംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, യൂ ട്യൂബ്ന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ത്യയിൽ 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു,.”- 2022-ന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ YouTube പറയുന്നു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ആഗോളതലത്തിൽ 56 ലക്ഷത്തിലധികം വീഡിയോകൾ യൂ ട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു. “യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വീഡിയോകളിൽ, 36 ശതമാനം ഒറ്റ കാഴ്ച്ച ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീക്കംചെയ്തു, 31 ശതമാനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് 1 മുതൽ 10 വരെ കാഴ്ചകൾ ലഭിച്ചു,” റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് വീഡിയോ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് 73.7 കോടി കമന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.യൂ ട്യൂബ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് 99 ശതമാനം കമന്റുകളും അതിന്റെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫ്ലാഗുചെയ്‌തതിന് ശേഷം നീക്കംചെയ്‌തതായും അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ ഫ്ലാഗ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം 1 ശതമാനം മാത്രമാണ് നീക്കം ചെയ്‌തതെന്നുമാണ്.