ത്രിപുരയിൽ ബിജെപിയുടെ ജനകീയ പ്രചാരണത്തെ നേരിടാന്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല: മണിക് സര്‍ക്കാർ

ത്രിപുരയില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി എല്ലാ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

Page 3 of 3 1 2 3