യുപിയിൽഅംഗീകാരമില്ലാത്ത 8500 മദ്രസകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 16 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

യുപി സർക്കാർ2022 സെപ്റ്റംബർ 10-ന് മദ്രസ സർവേ ആരംഭിച്ചു, അടുത്ത ആഴ്ച നവംബർ 15, 2022-ന് അതിന്റെ വിശകലനം പൂർത്തിയാക്കും.

ഗുജറാത്തില്‍ വീണ്ടും ബിജെപി തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തും; എബിപി-സി വോട്ടര്‍ സര്‍വേ ഫലം

പഞ്ചാബിൽ സ്വന്തമാക്കിയ അട്ടിമറി ജയത്തിന് ശേഷം ഗുജറാത്തിലും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംആദ്മി പാർട്ടി 0 - 2 സീറ്റുകൾ