സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ടും കോൺഗ്രസിന് സ്വത്താണ്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഓരോ തവണയും ഞാൻ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ (മാധ്യമങ്ങൾ) എന്നോട് പറയാറുണ്ട്.