കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ക്കിടാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തയ്യാറാകരുത്: വിടി ബൽറാം

ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വാര്‍ത്താസമ്മേളനം ബഹിഷ്‌കരിക്കണമായിരുന്നു.