ലോക ശരാശരിയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗവുമായി ഇന്ത്യക്കാര്‍; കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ട് ട്രായ്

മാത്രമല്ല ഇന്‍റര്‍നെറ്റിനായി ഇന്ത്യക്കാര്‍ ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയിലും നാലുവര്‍ഷത്തിനിടെ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

2015 നെറ്റ് പരീക്ഷ: നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തലക്കറങ്ങിപോകും

2015 ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യുജിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത്തവണയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഭയപ്പെടുത്തും വിധം കർശനമായ നിർദേശങ്ങളാണ് യുജിസി