എംവി ഗോവിന്ദൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് പിണറായി പ്രതിരോധ യാത്ര; പരിഹാസവുമായി എം എം ഹസൻ

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, സംസ്ഥാന സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പാണക്കാട് സന്ദർശിച്ചത് ദുആ ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പത്രക്കാരോടും ജനങ്ങളോടുമല്ല; നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശശി തരൂർ പറയേണ്ടത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട്; എംഎം ഹസൻ

എവിടെയും സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ഗുണം ചെയ്യൂ എന്ന കാര്യം മനസിലാക്കണം.