ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ മില്‍മ പാല്‍ ലിറ്ററിന് 6 രൂപ ഉയരും

ക്ഷാമത്തിനൊപ്പം കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടാവുന്ന കനത്ത നഷ്ടം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ലിറ്ററിന് 8 രൂപ ആക്കി വില കൂട്ടണം എന്നായിരുന്നു മില്‍മ സർക്കാരിന്

പാലിനും മദ്യത്തിനും വില കൂട്ടുന്നത് ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കും

പാലിനും മദ്യത്തിനും വില കൂട്ടുന്നത് ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കും.പാല്‍ ലിറ്ററിന് കൂടുക 6 രൂപ.മദ്യവിലകൂട്ടുന്നത്, വിറ്റുവരവ് നികുതി ഒഴിവാക്കിയതിലെ

മില്‍മ പാലിന്റെ പുതുക്കിയ വിലവര്‍ധന ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍

തിരുവനന്തപുരം: മില്‍മ പാലിന്റെ പുതുക്കിയ വിലവര്‍ധന ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. നിലവിലുളള വിലയേക്കാള്‍ ഒരു ലിറ്ററിന് ആറ്

മില്‍മ പാല്‍വില ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപയിലധികം കൂടും; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

തിരുവനന്തപുരം: മില്‍മ പാല്‍വില ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപയിലധികം കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. വില വര്‍ധന പരിശോധിക്കാന്‍ സമിതിയെ