തന്നെ ‘പീഡിപ്പിക്കാൻ’ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി കാജോൾ

ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്, 'ഇല്ല, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. എനിക്ക് സുഖമില്ല. എന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു

കജോൾ എന്റെ ക്രഷ്, ലിപ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബ്രിട്ടീഷ് പാക് താരം അലി ഖാൻ

ചിത്രീകരണത്തിൽ റീടേക്കുകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് റിഹേഴ്‌സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നാണമോ മടിയോ ഇല്ലായിരുന്നു

പറയാതെ വയ്യ; വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്‍മാരാണ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്: കജോള്‍

ഇന്ത്യയെപോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റം വളരെ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുകാണ്. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്ന് ഇടവെളയെടുക്കുകയാണെന്ന് കജോള്‍

സലാം വെങ്കിയായിരുന്നു കാജോളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതായി റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം. രേവതി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് റിലീസ്