ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായ ഏതെങ്കിലും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാവില്ല: ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

കേവലം ഒരു സിനിമയുടെ പേരിൽ ഒരാളുടെ വിധിയെഴുതുന്നത് ശരിയാണോ. ഈ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. തന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ

ഒരാളുടെയും പേഴ്‌സണല്‍ ലൈഫ് നോക്കാറില്ല; മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ മാറില്ല: ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

ഞാന്‍ ഒരാളുടെയും പേഴ്‌സണല്‍ ലൈഫ് നോക്കാറില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആണെങ്കില്‍ അത് ആളുകള്‍ ശീലമായിക്കൊള്ളും. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍