വീട്ടിൽ നിസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചു; യുപിയിൽ 26 പേർക്കെതിരെ കേസ്

അധികാരികളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ നിസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചു യു പി പോലീസ് 26 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു