എം ശിവശങ്കർ വിരമിക്കുന്നു; ഐ എ എസ് തലപ്പത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു

ശിവശങ്കർ വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശിവശങ്കർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന യുവജന കാര്യ വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതല പ്രണബ് ജ്യോതി ലാലിന് നൽകും.