സാങ്കേതിക തകരാർ; റഷ്യയുടെ ലൂണ-25 പേടകം ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചതായി അറിയിപ്പ്

അപകടകാരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും, ഏത് രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ

അഭിനയത്തിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാന്‍ ഭയങ്കര പരാജയമാണ്: ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ

അച്ഛനോടുള്ള റിലേഷന്‍, അമ്മയോടൊളുള്ള റിലേഷന്‍, അനിയനോടുള്ള റിലേഷന്‍, അനിയത്തിയോടുള്ള റിലേഷന്‍, എന്തിന് എല്ലാവരോടുമുള്ള റിലേഷനിലും ഞാന്‍ പരാജയമാണ്.