ക്യൂബയെ വിറപ്പിച്ച്‌ ഇയാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്; വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചു

ഹവാന: ക്യൂബയെ വിറപ്പിച്ച്‌ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ഇയാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്യൂബയില്‍ ഉടനീളം വ്യാപിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി വിതരണം നിലയ്ക്കുകയും

ഈ വര്‍ഷം കണ്ടതില്‍ ഏറ്റവും തീവ്രതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ‘ഹിന്നനോര്‍’ കിഴക്കന്‍ ചൈനാ കടലില്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു

ബീജിംഗ്: ലോകം ഈ വര്‍ഷം കണ്ടതില്‍ ഏറ്റവും തീവ്രതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ‘ഹിന്നനോര്‍’ കിഴക്കന്‍ ചൈനാ കടലില്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മണിക്കൂറില്‍