കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിലും ആ പാർട്ടിക്ക് വോട്ടർമാരില്ല: കെടിആർ

ജലവിഹാറിൽ നടന്ന അഭിഭാഷകരുടെ ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മന്ത്രി കെ.ടി.ആർ മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ

അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

സംഘടനയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഇപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ വൻ പ്രതികരണം നേടിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലമാക്കുക എന്നതാണ്