ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്

അടുത്ത ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാനെ (റിട്ടയേർഡ്) നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം; കർശന നിർദ്ദേശവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ

അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ജില്ലാ ഭരണാധികൾക്കു കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി