എഐസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം കടുക്കും; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ ഒന്നിലധികം പേര് മത്സരിച്ചേക്കും

അശോക് ഖെലോട്ടിനെ അധ്യക്ഷ ആക്കണം എന്നാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആഗ്രഹം