സ്പൈ ഗ്ലാസുകൾ, ധരിക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം പരിഗണനയിൽ: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

single-img
10 March 2023

സ്പൈ ഗ്ലാസുകളും ധരിക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം പരിഗണനയിൽ ആണ് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ടിന്റെ കരട്, ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി രണ്ടുവട്ടം കൂടി ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കവെ ആണ് നിയമ നിർമ്മാണം പരിഗണയിൽ എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

കരട് നിയമം ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പൊതു കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുമെന്നും ഈ വർഷം തന്നെ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിൽ തകരുന്ന ഒരു സമയത്ത് AI കമ്പ്യൂട്ട്, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, എന്നിവയുടെ വികാസത്തിനൊപ്പം എല്ലാത്തരം വലിയ വിനാശകരമായ മാറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനാൽ ഈ നിയമം ഭാവിക്ക് തയ്യാറായിരിക്കണം, അത് ഭാവി പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം,” ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

ഈ ക്യാമറ കണ്ണടകൾ പോലുള്ള ആക്രമണാത്മക ഉപകരണങ്ങളോട് നിയമത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം? ക്യാമറയുമായി ആരെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ കയറി നിങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിയമം അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.