സ്പൈ ഗ്ലാസുകൾ, ധരിക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം പരിഗണനയിൽ: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

സ്പൈ ഗ്ലാസുകളും ധരിക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം പരിഗണനയിൽ ആണ് എന്ന് ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

കേരളത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാജം; കൂടുതൽ ഓഫീസുകൾ തുറക്കുമെന്ന് ബൈജൂസ്

സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അസൗകര്യം അറിയിച്ച ജീവനക്കാരുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.