ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപയായ ഇ -റുപ്പീ പുറത്തിറക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക്

single-img
29 November 2022

ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ഇ -റുപ്പീ അടുത്തമാസം ഒന്ന് മുതൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ധന സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സുഗമവും വേഗമുള്ളതാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ രൂപ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇപ്പോഴുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ കൂടാതെയുള്ള വിനിമയ മാർഗമായിരിക്കും ഇ-രൂപ.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലും ഇ-റുപ്പി ലഭ്യമാകും.ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള പേപ്പർ കറൻസിയുടെ അതേമൂല്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കും നോട്ടുകളെന്നും റിസർവ്വ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, ഇ-രൂപയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം, ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പോലെയുള്ള പണത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എസ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ നാലു ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇ- റുപ്പീ പുറത്തിറക്കുന്നത്.