കോൺഗ്രസിൽ കൂടുതൽ വനിതാ നേതാക്കൾക്കായി രാഹുൽ ഗാന്ധി; 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50% വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ

single-img
1 December 2023

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും പാർട്ടി രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങളുള്ള നിരവധി വനിതാ നേതാക്കൾ തന്റെ പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്ന് കേരള മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമായ ‘ഉത്സാഹ’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വയനാട് എംപി പറഞ്ഞു.

“നേരത്തെ, നമുക്ക് ശ്രമിക്കാനും നേടാനുമുള്ള നല്ല ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഇന്ന് മുതൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 50 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ് എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നല്ല ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് . , ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി പോലുമില്ല. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിമാരാകാനുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം,” രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കരുതുന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അവർക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ക്ഷമയുണ്ട്. അവർക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ട്. അവർ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരാണ്. സ്ത്രീകൾ അധികാര ഘടനയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു,”സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ആർഎസ്എസിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിലും അത് സ്ത്രീകളെ അതിന്റെ അണികളിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആർഎസ്എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള മൗലിക പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിക്കേണ്ട പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണെന്നും മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.