പൊലീസ് ജനങ്ങളുടെ സേവകരാകണം : സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ

single-img
14 November 2022

ചിലർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പൊലീസും ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതായി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ. പൊലീസ് ജനങ്ങളുടെ സേവകരാകണമെന്നും പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പരിപാടിയിൽ രണ്ടു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

പോലീസിനും പലപ്പോഴും പിശകുകൾ പറ്റിയേക്കാം. മനുഷ്യ സഹജമായ പിശകാകാം അത്. എന്നാൽ അതുപോലും പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ ആണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം പൊലീസ് സേന പ്രവർത്തിക്കാൻ. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സേനയിൽ കള്ള നാണയങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർ നടത്തുന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് മുഴുവൻ പേരും ആണ്. അത് കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ ആകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉന്നത അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് സേനയിൽ അധികവും. അവർക്ക് വിനയത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിയണം. ജോലിയുടെ സമ്മർദം കാരണം ജനങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറിയാൽ മുഴുവൻ പോലീസ് സേനയും അതിൻ്റെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരും. രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃക ആയ സേനയാണ് പൊലീസ്. പക്ഷേ ചില തെറ്റായ പ്രവണതകളെ വിമർശിക്കുമെന്നും ഷംസീർ പറഞ്ഞു.