ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വൻ വിജയം എന്ന് 2 എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

single-img
5 December 2022

ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 250 വാർഡുകളിൽ 155ലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേടിയേക്കുമെന്ന് എൻഡിടിവിയുടെ എക്‌സിറ്റ് പോൾ സർവേ. ആജ് തക്കിന്റെ എക്‌സിറ്റ് പോൾ പ്രകാരം എഎപിക്ക് 149-171 വാർഡുകൾ ലഭിച്ചേക്കും എന്നും, ടൈംസ് നൗവിന്റെ മറ്റൊരു എക്‌സിറ്റ് പോൾ പ്രകാരം 146 നും 156 നും ഇടയിൽ വാർഡുകൾ ലഭിക്കും എന്നും എക്‌സിറ്റ് പോൾ സർവേ

ബിജെപിക്ക് 69-91 വാർഡുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ആജ് തക് പറയുമ്പോൾ ടൈംസ് നൗ എക്‌സിറ്റ് പോൾ ബിജെപിക്ക് 84-94 വാർഡുകളാണുള്ളത് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ചാനലുകളുടെയും എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ കോൺഗ്രസിന് പത്തോ അതിൽ താഴെയോ വാർഡുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ 5-9 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് രണ്ട് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ കാണിക്കുന്നു.

പോളുകൾ ഫലം ദിവസം ശരിയാണെങ്കിൽ – കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി എംസിഡി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും ഇ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിക്കുക.