ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം; അവസരം നവംബർ 10 മുതൽ മെയ് 10 വരെ

single-img
31 October 2023

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ തായ്‌ലൻഡ് വിനോദസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ 2024 നവംബർ 10 മുതൽ മെയ് 10 വരെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് പോകാം. തായ്‌ലൻഡിന്റെ പ്രധാന ടൂറിസം സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.

2023 നവംബർ 10 മുതൽ 2024 മെയ് 10 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഒരു എൻട്രിയിൽ ഒരാൾക്ക് 30 ദിവസം വരെ തങ്ങാമെന്ന് തായ്‌ലൻഡിലെ ടൂറിസം അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ സിരിഗെസ്-എ-നോങ് ത്രിരത്തനാസോങ്പോൾ, ന്യൂ ഡൽഹി ഓഫീസ്, പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞു.