വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാറ്റ് ജിപിറ്റി ഉപയോഗം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ജപ്പാൻ സർവ്വകലാശാലകൾ

single-img
10 April 2023

ChatGPT- എന്ന -ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള AI ചാറ്റ്‌ബോട്ട്, സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഉപന്യാസമോ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡോ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളെയും സർവകലാശാലകളെയും ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചാറ്റ്ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നിരവധി കഥകൾ അടുത്തിടെ പ്രധാനവാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദഗ്ധർ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനോ പരീക്ഷകളിൽ കോപ്പിയടിക്കുന്നതിനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ പല സർവകലാശാലകളും ചില വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികളും ചാറ്റ്ബോട്ട് നിരോധിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ജപ്പാനിലെ സർവ്വകലാശാലകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ChatGPT ഉപയോഗത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അനുസരിച്ച് , ടോക്കിയോയിലെ സോഫിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപന്യാസങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, തീസിസുകൾ തുടങ്ങിയ അസൈൻമെന്റുകൾ എഴുതുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“വാചകം, പ്രോഗ്രാം സോഴ്സ് കോഡ്, ചാറ്റ്ജിപിടിയും മറ്റ് AI ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പ്രതികരണ പേപ്പറുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, തീസിസ് എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റിലും അനുവദനീയമല്ല, കാരണം വിദ്യാർത്ഥി സ്വയം അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല,” സർവകലാശാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാർച്ച് 27 ന് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു..

ഏപ്രിൽ 3-ന്, ടോക്കിയോ സർവകലാശാല അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ AI ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പുതിയ രേഖയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അതിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണെന്നും AI-യുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ‘

‘കർക്കശമായ ഗ്രേഡ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലേക്ക്’ നയിച്ചേക്കാവുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വന്തം പഠനത്തിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് Tohoku യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രവേശനപരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും പോലെ പുറത്തേക്ക് ചോരാൻ പാടില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ, ജനറേഷൻ എഐ വഴി സേവനദാതാക്കൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരമായി ഇത് അവതരിപ്പിക്കും- അതിൽ പറയുന്നു.