2023 അവസാനത്തോടെ ദേശീയപാതകൾ കുഴികളില്ലാത്തതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും: നിതിൻ ഗഡ്കരി

single-img
28 September 2023

ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ ദേശീയ പാതകളിൽ കുഴികളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നയത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത്തരം പദ്ധതികൾ മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബിൽറ്റ്-ഓപ്പറേറ്റ്-ട്രാൻസ്ഫർ (ബിഒടി) മോഡിൽ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ദേശീയ പാതകളെ കുഴികളില്ലാത്തതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഹ്രസ്വകാല അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാറുകളും ഉറപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, റോഡ് നിർമ്മാണം മൂന്ന് രീതികളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് — BOT, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രൊക്യുർമെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (EPC), ഹൈബ്രിഡ് ആന്വിറ്റി മോഡൽ (HAM).

“ഇപിസി മോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ബിഒടി മോഡിൽ, അടുത്ത 15-20 വർഷത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് കരാറുകാരന് അറിയാവുന്നതിനാൽ റോഡുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. “അതുകൊണ്ടാണ് ബിഒടി മോഡിൽ റോഡുകൾ വലിയ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്,” റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി തന്റെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

മഴ പെയ്യുന്നത് ഹൈവേകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തി കുഴികളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗഡ്കരി, ദേശീയ പാതകളുടെ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് മന്ത്രാലയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതകൾ കുഴികളില്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നയം തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്നും പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ യുവ എൻജിനീയർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.