സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിൽ ദയാബായി നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

single-img
16 October 2022

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ കാസർകോടും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി ദയാബായി നടത്തിവരുന്ന നിരാഹാര സമരം സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുമായി സമര സമിതി മുന്നോട്ടുവന്നപ്പോൾ, അതിൽ 90 ശതമാനവും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണെന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ന് നടത്തിയ സമര സമിതി നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ് അറിയിച്ചു.

കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കും എന്നതടക്കം വിവിധധ ഉറപ്പുകൾ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കാസർകോട് ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. എയിംസ് കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.